Peter Borenstein, överläkare vid strokeenheten, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra i Göteborg, har tillträtt en tjänst som adjungerad professor i neurologi vid institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås.