Anne Opel har förordnats som specialistläkare i urologi vid Länssjukhuset Sundsvall–Härnösand.