Umeå universitets Erik K Fernström-pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare går i år till Lena Gunhaga, docent i molekylär utvecklingsbiologi och universitetslektor vid Umeå Center för molekylärmedicin. Priset är på 100 000 kr.

Enligt motiveringen till priset har de studier som Lena Gunhaga leder starkt bidragit till vår nuvarande förståelse av hur det perifera nervsystemet anläggs och förvärvar olika regionala identiteter under tidig fosterutveckling.