Professorerna Suchitra Holgersson och Michael Olausson, båda verksamma vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, har av Gelinfonden fått motta 200 000 kr vardera till stamcellsforskning som är relaterad till transplantationsområdet. De samarbetar i två olika projekt och deras forskning kan leda till att det i framtiden går att reparera en sviktande lever i stället för att transplantera en ny lever.

Genom att tekniken innebär att man transplanterar kroppseget material slipper patienten livslång medicinering mot avstötning som i vissa fall kan ge biverkningar.

Ytterligare fem forskare inom transplantationsområdet får dela på 300 000 kr.