Professor emeritus Folke Sjöqvist, Karolinska institutet, har tilldelats tidskriften BCPT:s (Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology) nordiska pris för 2013. Priset är ett erkännande för hans livslånga bidrag till etablering och utveckling av klinisk farmakologi, inte bara i Sverige utan även i hela världen.