Svenska Läkaresällskapet har utsett professor Krister Kristensson, institutionen för neurovetenskap, Karolinska institutet, till mottagare av 2013 års Jubileumspris.

Han får motta priset för »sina unika och fundamentala insatser inom basal neurobiologi, mikrobiologi och immunologi samt för att han genom sitt arbete i gränslandet mellan infektion, inflammation och neurobiologi lämnat viktiga bidrag av betydelse för såväl basal neurobiologisk forskning som för sjukdomar inom de neuropsykiatriska och neurodegenerativa fälten«.