Farhad Salem, avdelningen för kirurgi, Skånes universitetssjukhus, Lund, får det pedagogiska priset »Skalpellen«, som delas ut av läkarstudenterna på termin 8. 

Farhad Salem får priset, som avser vårterminen 2013, för att han visat stort engagemang i utbildningen av läkarstuderande. Motiveringen lyder: »En uppskattad handledare som med en perfekt mix av instruktioner, utmaningar och beröm får kandidaten att växa och utvecklas.«

Priset till bästa placering, även den framröstad av studenterna på termin 8, gick för trettonde gången till anestesikliniken vid Skånes universitetssjukhus, Lund.