Följande personer har antagits som docenter vid Lunds universitet: Fredrik Bengtsson i neurofysiologi, Vanja Berggren i folkhälsovetenskap, Carl-Erik Flodmark i pediatrik, Maria Söderlin i reumatologi samt Johan Undén i anestesiologi och intensivvård.