ST-läkarna på ögonkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund/Malmö instiftade 2012 ett pris för bästa utbildningsinsats. Årets pris tilldelas Anders Bergström med följande motivering:

»Anders är ett föredöme i sitt sätt att handleda samt ett stort föredöme som kollega i sitt alltid lika professionella förhållningssätt. Anders har stått upp och värnat om ST-läkarnas utbildningssituation, inte minst när det dragit hård vind i den turbulens som ibland drabbat kliniken. Hatten av för ditt kurage! Det är med glädje men även visst vemod som priset tilldelas Anders. Lycka till på din nya arbetsplats!«