Mattias Block, specialistläkare i kirurgi, har tilldelats 2013 års studierektorspris av AT-läkarna och AT-kansliet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Han får priset för sitt engagemang, sin goda förmåga att strukturera och organisera samt vilja att arbeta med ständiga förbättringar för AT-läkarna under deras kirurgiplacering.

Priset utgörs av diplom, blommor och ett presentkort att använda till kompetensutveckling. Utdelningen uppmärksammades i samband med en utbildningsdag då alla AT-läkare var samlade.