Kungl Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin till stamcellsforskaren Jonas Frisén, Karolinska institutet. Professuren ska främja internationellt ledande forskning inom medicin på heltid i 5 år. Anslaget uppgår till sammanlagt 10 miljoner kr.

Jonas Frisén innehar sedan 2001 Tobiasstiftelsens professur i stamcellsforskning vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska institutet. Han har också grundat ett bioteknikföretag som strävar efter att utveckla läkemedel för behandling av bland annat Parkinsons sjukdom och amyotrofisk lateralskleros (ALS).