Thomas Nolin, överläkare vid anestesi- och intensivvårdskliniken på Centralsjukhuset i Kristianstad, får Svenska Läkaresällskapets etikpris, Hippokratespriset, för sin viktiga etiska gärning.

Prismotiveringen lyder: »Thomas Nolin är ett föredöme i sitt arbete som narkosläkare. Han har undersökt de mest centrala existentiella problemen i intensivvården och bidragit till ett system för reflektion och dokumentation av livsavgörande vårdbeslut, som med utgångspunkt från hans egen avdelning kommit att bli nationella riktlinjer. Thomas Nolin har därigenom avsevärt förbättrat den etiska medvetenheten i intensivvården som bygger på en tydlig respekt för den enskilde patienten, oaktat dennes förmåga att göra sin röst hörd.«