Professor Svante Pääbo, verksam vid Department of genetics, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology i Leipzig, har tilldelats Dahlbergmedaljen i guld av Svenska sällskapet för medicinsk genetik . 

Utmärkelsen motiveras av hans banbrytande metoder och forskning inom genetik och antropologi. Resultaten har väsentligt bidragit till förståelsen av primaternas och framför allt hominidernas utveckling, migration och interaktioner. Svante Pääbos forskning har satt in Homo sapiens i ett helt nytt utvecklingsbiologiskt sammanhang med konsekvenser för synen på oss själva som biologiska och sociala varelser. Medaljen har delats ut åtta gånger sedan 1963 för forskningsarbete av väsentlig betydelse inom medicinsk genetik.