Svenska Läkaresällskapets pris för bästa translationella forskning går i år till Patrik Danielson, universitetslektor och docent i anatomi vid Umeå universitet samt ST-läkare vid ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus. 

Han får priset för projektet »Experimentella studier på lokalt producerade signalsubstansers betydelse för sjukdom i kollagenrik vävnad med fokus på muskelsenor och ögats hornhinna.«

Priset, som är på 50 000 kr, kommer att delas ut den 5 december vid Medicinska riksstämman på Waterfront Congress Centre i Stockholm.