Studenterna på kursen i klinisk medicin höstterminen 2012/vårterminen 2013 på Södersjukhuset i Stockholm har valt David Dunge (S:t Görans sjukhus), Jaana Kallvikbacka (Trångsunds vårdcentral) och Sara Selander (Södersjukhuset) till bästa kliniska handledare.

De får priset för sitt stora engagemang i den kliniska handledningen av läkarstudenter. Kursen i klinisk medicin, inriktning medicin, är den längsta kursen under hela läkarutbildningen vid Karolinska institutet och omfattar större delen av två terminer.