Under stort jubel kunde årets bästa handledare vid Karolinska universitetssjukhuset ta emot sina diplom vid årets AT-fest som hölls i slutet på november 2013. 

Poya Ghorbani, ST-läkare på Gastrocentrum kirurgi, utsågs till bästa handledare i Huddinge, och Peter Sand, överläkare på akutkliniken, till bästa handledare i Solna. Båda lovordades för sitt stora engagemang och förmåga att inspirera yngre kolleger.

Priser delades också ut till bästa utbildningsklinik. Ortopedkliniken i Solna och akutkliniken medicin i Huddinge fick ta emot välförtjänta utmärkelser för målmedvetet arbete med att höja kvalitéten på den kliniska utbildningen och handledningen.