Bo Angelin har utsetts till chef för det gemensamma forskningscentret Karolinska institutet/AstraZeneca ICMC på Karolinska institutets campusområde i Huddinge. Han är professor i klinisk metabolism vid Karolinska institutet och chef vid kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. 

Under de närmaste tre åren kommer Bo Angelin att leda ett trettiotal forskare från Karolinska och AstraZeneca i prekliniska och kliniska studier inriktade på att bredda kunskaperna om kardiovaskulära och metabola sjukdomars patofysiologi.