Håkan Brorson har valts till president i den världstäckande organisationen International Society of Lymphology (ISL) vid dess kongress som hölls i Rom i september. 

Brorson är överläkare vid plastikkirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, och docent vid enheten för kirurgi vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Han är också professor vid Escuela de Graduados de la Asociación Médica i Buenos Aires, Argentina.