Professor Leif Groop, Lunds universitet, har tilldelats det Söderbergska priset i medicin för sina banbrytande insatser inom diabetesforskningen, både avseende grundforskning och klinisk forskning.

Groop var en av de första som insåg betydelsen av forskning kring typ 2-diabetes, och han har identifierat gener som ökar risken för typ 2-diabetes och hur de samverkar med omgivningsfaktorer som påverkar utvecklingen av sjukdomen. Han
inriktade tidigt sin forskning på sjukdomens olika former, och han var först med att beskriva en blandform mellan typ 1- och typ 2-diabetes, s k LADA, och har bidragit till kunskaper om flera tidigare okända blandformer. 

Priset, som är på 1 miljon kronor, kommer att delas ut den 10 april hos Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.