Martin Schilling har anställts som verksamhetschef vid Clinicum, Landstinget Östergötland, med tillträde den 1 januari 2014. Han är specialistläkare i akutsjukvård och internmedicin, och kommer närmast från akutmottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping och forskararbete inom akutsjukvård.