Sylf Västmanlands pris för förtjänstfull handledning under 2013 går till Carin Ocklind, överläkare i gastroenterologi vid Centralsjukhuset, Västerås. 

Hon får priset med följande motivering: »En fantastiskt kompetent läkare som kombinerar teori med erfarenhet för att göra säkra och logiska bedömningar, även under press. Hon möter alltid sina patienter med en beundransvärd respekt och tar sig alltid tid att undervisa oss underläkare.«