Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, har tilldelats Linnémedaljen. Han får medaljen för att han på ett mycket framgångsrikt sätt har visat hur olika djurburna, främst fågelburna, smittämnen sprids i naturen och kan orsaka livshotande infektioner hos människa med pandemisk spridning. Björn Olsen är även en karismatisk samhällskommunikatör och röst i dessa frågor. 

Uppsala universitets Linnémedalj instiftades 2006 med anledning av 300-års-jubiléet av Carl von Linnés födelse den 23 maj 1707. Medaljen förlänas i guld »för, i första hand, utomordentligt framstående vetenskaplig gärning, särskilt inom de linneanska vetenskapsområdena eller Linnéminnet närliggande fält«.