Studenterna på termin 7 vid läkarutbildningen i Lund har har utsett Helena Tydén, reumatologiska kliniken (vårterminen 2013), och Ulf Dahlstrand, ögonkliniken (höstterminen 2013), båda Skånes universitetssjukhus, Lund, till bästa kliniska handledare.

I motiveringen framförs att båda har förenat särskilt goda pedagogiska och kliniska kunskaper på ett engagerat sätt och tjänar som förebilder för kommande läkare.

Pris till bästa kliniska placering tilldelades reumatologiska kliniken (vårterminen 2013) och infektionskliniken (höstterminen 2013).