Sylf Örebro delar årligen ut utmärkelsen »Ledstjärnan« till årets bästa handledare inom Örebro läns landsting, och till 2013 års Ledstjärna har utsetts Luz Ladi, överläkare vid kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Örebro. Hon får priset med följande motivering: »Luz handleder med tålamod och engagemang, särskilt utmärkande är hennes sätt att undervisa i praktiska färdigheter och under operationer. Hon vågar ställa krav och ger tips på förberedelser och är alltid positiv, tillmötesgående och undervisande. Som bakjour förmedlar hon trygghet och får oss att lita på vår egen bedömning och förmåga under de många, långa och ensamma nattjourerna. Luz ser till hela patienten och tjänar som ett föredöme och en inspiration för oss underläkare i sitt sätt att hantera patienterna. Sammanfattningsvis är dr Luz Ladi en god Ledstjärna!«

Samtidigt delades också den s k »Randningspokalen« ut till den klinik som bäst tagit hand om ST-läkare under deras sidotjänstgöring (randning), och priset gick till endokrinsektionen vid medicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro.