International Society for Auricular Reconstruction, ISAR, är ett nybildat sällskap för plastikkirurger, öron-, näs- och halsläkare samt maxillofacialkirurger.

Sven-Olof Wikström har valts till förste ordförande i det nybildade sällskapet. Han är docent och överläkare vid Scandinavian Ear Reconstruction center, sektionen för plastikkirurgi, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Där bedrivs högspecialiserad öronrekonstruktion på både nationella och internationella patienter, mestadels barn med grav öronmissbildning, så kallad mikroti.

Den första internationella kongressen i ISAR:s regi hålls 25–27 september i Paris, se http://www.isar.cc