Tomas Vedin, ST-läkare vid enheten för kirurgi och urologi, Helsingborgs lasarett, har av läkarstudenterna på termin 8 vid Lunds universitet/Helsingborg utsetts till mottagare av det pedagogiska priset. 

Studenterna utser en pristagare bland lärare, handledare och kolleger som gjort extra förtjänstfulla pedagogiska insatser inom undervisning och handledning under terminen.