Jenny Rystedt, doktorand och specialistläkare på avdelningen för kirurgi vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, får det pedagogiska priset »Skalpellen«, som delas ut av läkarstudenterna på termin 8. Hon får priset, som avser höstterminen 2013, som en belöning för sitt engagemang, handledning och uppmärksamhet för varje student.

Priset till bästa placering gick till ortopediska kliniken vid Skånes universitetssjukhus, Lund. Därmed bryts en dominans av anestesikliniken, som tidigare fått ta emot priset totalt tretton gånger.

Ett speciellt tack för engagemang i utbildningen riktas till amanuensen Marcus Landgren vid ortopediska kliniken.