AT-kansliet och AT-rådet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, delar varje år ut pris för bästa handledarinsatser. 2013 års pristagare är Elin Axén (urologi), Stein Steingrimsson (psykiatri) och Claes Ohlsen (ortopedi). Vinnarna får priset med följande motiveringar: 

»Elin Axén är mycket engagerad och har ett genuint intresse för undervisning. Hon är lyhörd, flexibel i sitt förhållningssätt, lättillgänglig som handledare och väldigt mån om att AT-läkarna trivs under sin tjänstgöring.«

»Stein Steingrimsson är som handledare mycket engagerad och undervisar med stort intresse och positiv inställning. Med utmärkt pedagogisk kunskap är han en sann inspiratör till psykiatrin.«

»Claes Ohlsen handleder alltid med stort engagemang och visar på stora pedagogiska färdigheter. Hans insatser är mycket värdefulla för AT-läkarens kliniska vardag.«

Priset utgörs av diplom, blommor, biobiljetter och bokcheckar.