SFAM Örebro–Värmland har i samband med årets fortbildningsdagar för allmänläkare och ST-läkare på Loka Brunn delat ut priser till förtjänta kolleger.

I Värmland gick priset för bästa allmänmedicinska insats till Eric le Brasseur för det stora engagemang han lagt ner vid införandet av ett nytt journalsystem för primärvården i Värmland. 

I Örebro län gick motsvarande utmärkelse till Ann-Marie Terner för att hon »med ett varmt hjärta, en diskret framtoning och en stor klokhet uthålligt har arbetat för att stärka primärvården i allmänhet och det allmänmedicinska innehållet i synnerhet«. 

Värmlands pris för pedagogiska insatser gick till Marie-Louise Mauritzon för det arbete hon lagt ner på att driva arbetet vid utbildningsvårdcentralen i Munkfors.

»Kunskapens ljus«, Örebro läns pedagogiska pris, gick till Rolf Sörgärde för att han som handledare är »empatisk, engagerad och har en god förmåga att förmedla kunskap, en pålitlig klippa när man behöver det som mest«.