Lennart Jacobsson, professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, har tilldelats Pfizers stora forskningsstipendium inom reumatologi 2014.

Han belönas för sin forskning som bidragit med ökad kunskap om de reumatiska sjukdomarna samt nya strategier för att förbättra vården av patienter med ledgångsreumatism, ankyloserande spondylit och gikt. Stipendiet är på 400 000 kr.