Foto: Ulf Sirborn

Professor Martin Schalling, Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset, Solna, har valts till ny ordförande i Psykiatrifonden från den 12 mars 2014 och tre år framåt.

Docent Lena Flyckt, Karolinska institutet och S:t Görans psykiatriska klinik, valdes för samma period till vice ordförande.

Fonden gör nu en nystart med nya stadgar och en starkare inriktning på arbete mot stigmatisering av psykiskt sjuka och det psykiatriska sjukvårdsområdet. Fonden stöder forskning främst genom stipendier till yngre forskare och målsättningen är att denna verksamhet ska breddas och moderniseras. För mer information, se http://www.psykiatrifonden.se