Svenska distriktsläkarföreningen instiftade för några år sedan ett hederspris kallat »Årets allmänläkarvän«. Mottagare ska var en person som genom sitt agerande och renommé stärker bilden av svensk primärvård och distriktsläkare.

Årets pris går till Svante Pettersson, utredare på Sveriges läkarförbund. Han får priset med följande motivering: »Svante har genom större delen av sitt yrkesliv oförtrutet drivit frågor för svensk primärvårdsutveckling med allmänläkarnas bästa för ögonen. Kunskapsfrågor har alltid legat Svante nära. Hans sätt att bygga upp och driva projekt har varit och är ytterst framgångsrikt. Senaste exemplet på detta är undersökningen om allmänläkarnas arbetstider och arbetsinnehåll. Han har en förmåga att få andra att känna sig sedda och varit/är ett stort personligt stöd för många kollegor. Han har också förmåga att få massmedial uppmärksamhet kring allmänläkarnas situation. Ett personligt engagemang, uthållighet och visioner för att få en fungerande primärvård för Sveriges befolkning måste lyftas fram. Han är en sann allmänläkarvän.«

Priset delades ut vid Distriktsläkarföreningens fullmäktigemöte som hölls den 4 april i Stockholm.