Anders Hofer, universitetslärare vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet, får medicinska fakultetens pedagogiska pris 2014. 

Enligt motiveringen har Anders Hofer gjort en väldokumenterad pedagogisk insats vid flertalet av fakultetens kurser inom olika program, och han har även mycket aktivt bidragit till en fakultetsövergripande kurs om säkerhet i laboratoriemiljö. Pristagaren har vidare omvittnat god kontakt med studenter och är mycket uppskattad bland sina kolleger. 

Priset delades ut i samband med Umeå universitets vårpromotion den 24 maj.