Marta Persson, forskare vid Sahlgrenska Cancer Center i Göteborg, har tilldelats Assar Gabrielssons pris på 50 000 kr. Hon har speciellt studerat molekylära och kliniska betydelser av förekomst av fusionsonkogener, och har också fått fram resultat som kan vara viktiga vid behandling av den vanligaste formen av cancer i spottkörteln.