Fredrik Granholm, överläkare vid akutkliniken i Sundsvall, har av Svensk förening för akutsjukvård, SWESEM, utsetts till mottagare av årets pedagogiska pris.

I motiveringen framförs att han får priset »för att han både som studierektor och chef ständigt strävar efter att förbättra och utveckla akutsjukvården i Sundsvall. Med sitt föredömliga chefskap tar han sig alltid tid för konstruktiv feedback, uppmuntran och goda råd i det medicinska arbetet och på det viset stimulerar han de mindre erfarna kollegorna till att bli kunniga, säkra och effektiva akutläkare«.

I utmärkelsen ingår deltagande i »The international teaching course«, som går av stapeln i Baltimore, USA, i oktober 2014.