Henrik Åberg, ST-läkare i ortopedi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, har utsetts till mottagare av handledarpriset EOS. Priset delas ut varje år till en handledare som särskilt har utmärkt sig genom god klinisk handledning.

AT-läkarnas motivering till priset lyder: »Henrik Åberg engagerar sig i AT-läkarnas utbildning, praktiserar learning by doing. Han är närvarande och ger konkreta tips och råd med stort tålamod. När en lugn stund infinner sig ger han strukturerad undervisning om ortopedisk undersökningsteknik och sjukdomar. Han handleder inte bara i det medicinska utan också i arbetsflöde, logistik och prioriteringar. Henrik delar med sig av sina kunskaper.«

Priset, som utgörs av diplom, tavla och en check, delades ut vid en sammankomst den 16 maj 2014.