Foto: Mattias Pettersson

Görel Bohlins pris för framstående genusforskning går i år till Katarina Hamberg, professor och överläkare i allmänmedicin vid Umeå universitet. 

I prismotiveringen står bland annat att hon »har gjort stora insatser för genusperspektivet inom både utbildning och forskning med stor betydelse för vården och den medicinska praktiken. Hennes omfattande och högkvalitativa forskningsproduktion, tillsammans med hennes insatser för genusperspektiv i utbildningen, gör henne till en synnerligen värdig mottagare«.