Lars Jonsson (t v) och Gudmundur Jörgensen (t h) får ST-läkarnas pris för utomordentliga insatser inom handledning och utbildning.
Uppsala läns ST-läkare i allmänmedicin delar varje år ut handledarpriset »Almen«. 
Årets pris för bästa handledning inom allmänmedicin går till Gudmundur Jörgensen, distriktsläkare vid Gottsunda vårdcentral. 
I motiveringen till priset framförs bland annat att han »har en bred och stor erfarenhet och är alltid öppen för att dela med sig och förmedla sina kunskaper till underläkarna. Han ger gärna ett internationellt perspektiv på allmänmedicin och öppnar upp för att söka kunskaper utanför svenska vårdprogram. Han har ett aldrig sinande tålamod för tusen frågor, ett intresse att resonera i kring problem och ger dessutom mycket bra handledning i praktiska moment«.
Priset för bästa handledning vid randningsklinik tilldelas Lars Jonsson, överläkare vid öron-, näs- och halskliniken, Akademiska sjukhuset. 
I motiveringen framhålls han får priset för att han »trots sin seniora position är ödmjuk, undervisar med tålamod och noggrannhet och har en entusiasm som smittar av sig.«