Mark Thier, specialistläkare och forskarstuderande på avdelningen för kirurgi vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, får det pedagogiska priset »Skalpellen«, som delas ut av läkarstudenterna på termin 8.

Han får priset, som avser vårterminen 2014, för sin förmåga att inspirera studenterna och för att han varit mån om deras inlärning.