Narkosläkaren Birger Axelsson på kärl- och thoraxkliniken vid Universitetssjukhuset, Örebro, har fått pris för bästa avhandling 2013 av Svensk förening för anestesi och intensivvård, SFAI.

Avhandlingen består av fyra arbeten där han med en rad olika metoder tagit reda på hittills okända effekter av läkemedel som avser att stärka hjärtat hos patienter som genomgår hjärtkirurgi eller de som drabbas av akut hjärtinfarkt. I sina slutsatser har han kommit fram till ny kunskap om dessa farmakologiska substanser som direkt kan komma patienter till gagn.