Mattias Lorentzon, professor i geriatrik vid Sahlgrenska akademin, har utsetts till årets mottagare av Eric K Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare vid Göteborgs universitet. Han får priset, som är på 100 000 kronor, för sina betydande insatser inom klinisk osteoporosforskning. 

I sin forskning har Lorentzon och hans kolleger bland annat lyckats identifiera gener som är kopplade till benstyrka och risk för benbrott. Studierna har varit möjliga tack vare nya forskningstekniker och genom stora internationella forskarsamarbeten, där data från en stor mängd patienter i Europa, Nordamerika, Sverige och Australien ingår. 

Man har också studerat andra faktorer som påverkar skelettets utveckling och bevarande, och viktiga fynd från dessa studier tyder på att träning i unga år kan bidra till att skelettets storlek och form utvecklas mer gynnsamt. Forskningen antyder även att effekterna av träning i ungdomen kvarstår ända upp i hög ålder och därmed kan bidra till att förbättra skelettets hållfasthet hos de allra äldsta.