Läkartudenterna på termin 8 vid Helsingborgs lasarett, del av medicinska fakulteten, Lunds universitet, har utsett Magnus Wagenius, överläkare vid enheten för kirurgi och urologi, till mottagare av det pedagogiska priset för vårterminen 2014. 

Priset delas ut till en lärare eller handledare som gjort extra förtjänsfulla pedagogiska insatser inom undervisning och handledning.