Tomas Lorant, transplantationskirurg på Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet, får Svensk kirurgisk förenings stora forskarpris 2014. Han erhåller priset för sin mångåriga translationella forskning inom transplantationsområdet, som inbegripit alltifrån experimentella immunologiska studier till kliniska studier på patienter.

Lorant intar en ledande roll i transplantationsforskningen i Uppsala, både när det gäller klinisk och experimentell forskning. Han innehar i dag en 30-procentig forskartjänst vid Akademiska sjukhuset och har bedrivit kliniska studier både på immunologisk riskbedömning av njurtransplanterade patienter och på postoperativ smärtlindring hos levande givare. Hans forskning omfattar även studier om leukocyternas roll i samband med hjärnskada samt immundämpande effekter hos fria radikalhämmare. Detta har bidragit till utveckling av en modell för hjärndöd som gör att man bättre kan studera organpåverkan före transplantation.