Anna-Karin Edstedt Bonamy, biträdande överläkare och ST-studierektor vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm, har av klinikens ST-läkare röstats fram som årets handledare.

Hon får priset med följande motivering: »Alltid tillgänglig och klok. Med en outtröttlig entusiasm och vilja att förbättra, och en fantastisk förmåga att balansera handledning med uppmuntran till eget ansvar såväl i kliniska handledningssituationer som i sin studierektorsroll.«