Lennart Levi, professor emeritus i psykosocial miljömedicin vid Karolinska institutet, har tilldelats det prestigefulla Compostelapriset. Han får priset för sitt främjande av de europeiska grundvärderingarna, tvärvetenskapliga arbetssätt och för sin strävan att bringa forskningsresultat till praktisk tillämpning för en mer livsvänlig livsmiljö.

Lennart Levi grundade och ledde Karolinska institutets Stressforskningsinstitut  1959–1995 och var föreståndare för Statens institut för psykosocial miljömedicin fram till sin pensionering 1995. Han har även varit rådgivare  i psykosociala hälsofrågor till FN-organen WHO och ILO och till Europeiska kommissionen. Levi har beslutat att donera prissumman, 6 000 euro, till organisationen Läkare utan gränser.