Docenten Kenny Rodriguez-Wallberg har utsetts till årets mottagare av Karolinska universitetssjukhuset Karolinapris för föredömlig klinisk forskningsinsats. Hon arbetar kliniskt som överläkare med ansvar för fertilitetsbevarande åtgärder vid Reproduktionsmedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

Kenny Rodriguez-Wallberg  bedriver forskning vid Karolinska institutet om metoder som kan hjälpa cancerdrabbade kvinnor att få barn. Hon har tidigare erhållit Vetenskapsrådets anslag till unga forskare och har för närvarande ett pågående fyraårigt forskningsanslag från Stockholms läns landsting.