Miriam Mints, universitetslektor, docent och överläkare vid kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, har utnämnts till hedersprofessor vid Ryska akademin för medicinsk vetenskap. Hon får professuren med motiveringen: »För grundläggande bidrag till en djupare förståelse av mekanismer och funktioner i endometrium vid rikliga menstruationsblödningar och endometriecancer«.