Region Skånes Mångfaldspris till utbildningsteam på Stora Likarättsdagen har tilldelats Ola Björgell, regionöverläkare AT och ST, Jonas Ålebring, ST-läkare, och Karin Andersson, AT- och ST-handläggare. Prissumman är på 50 000 kronor.

Utbildningsteamet arbetar aktivt med kompetensutveckling om likarätt. Teamet har infört unika programpunkter och fört in mångfaldsfrågorna som en naturlig del i kongresser och utbildningar för vårdpersonal, bland annat genom att initiera en tvärprofessionell utbildning, »Stora Likarättsdagen«. Man samarbetar med Malmö Stad för att även inkludera vård- och omsorgspersonal och med Lunds universitet i utbildningen för läkarstudenter. Stora Likarättsdagen återkommer under hösten 2015, och då som ett nationellt arrangemang.