Ylva Böttiger, tidigare överläkare och enhetschef vid Karolinska läkemedelsinformationscentralen (Karolic), är sedan den 1 november förordnad som professor i klinisk farmakologi vid institutionen för medicin och hälsa, avdelningen för läkemedelsforskning, Linköpings universitet. Professuren är förenad med en överläkartjänst vid Universitetssjukhuset, Linköping. Sedan 2008 är Ylva Böttiger en av Läkartidningens åtta medicinska redaktörer.