Bengt-Åke Henriksson har tilldelats Livet som Gåvas hedersutmärkelse för insatser som främjar donation av organ och vävnader. 

Han har fram till sin pensionering under 2014 varit verksam som intensivvårdsläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, och ansvarig för donationsverksamheten inom Västra Götlandsregionen. Motiveringen till priset lyder: »Bengt-Åke Henriksson har framgångsrikt verkat för att svensk intensivvård ska ta ansvar för organdonation som en viktig och naturlig del av vården i livets slutskede. Hans insatser för att främja donation av organ och vävnader sträcker sig långt utöver vad som ingått i den ordinarie yrkesutövningen.«